Våra olikheter är vår styrka

Viktigt hos oss

JOBBA PÅ ALFA ECARE

  • Redan från starten fick jag ett tydligt uppdrag och mandat. För mig signalerar det att ledningen tror på mig, både ifråga om kompetens och förmåga.

    Farzaneh Ashtari

    Tekniskt Produktansvarig och Team Lead

  • Det bästa med Alfa eCare är att jag ser värdet i det arbete som vi utför.

    NATALI KAVALIEROVA

    KVALITETSSÄKRARE

Vi gillar att du är du

Jobbar du redan på Alfa eCare?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@alfaecare.se